Sportverzekering

  
 
Bij eventuele kwetsuren dient het bestuur onmiddellijk ingelicht te worden! Aangiften ouder dan 24 uur worden immers door de verzekering niet geaccepteerd!