Wie drinkt er "bron Louise 2L" Everyday? (update)

 

We hebben al enkele malen het genoegen mogen hebben om steeds dezelfde achtergelaten fles water in de zaal te mogen opruimen. De volgende die dus betrapt wordt met bronwater van de colruyt (2L) mag eens komen uitleggen waarom hij er zelf niets aan kan doen (attention deficit disorder, antisociale persoonlijksheidsstoornis, boulima nervosa, mentale retardatie, somatische waan, catatone schizofrenie, dissociatieve persoonlijkheidsstoornis, frontotemporale dementie...). Enfin we zullen zeker begrip tonen voor uw psychiatrische aandoening daar u de boete waarschijnlijk wel bij uw ziekenfonds  als "psychische kosten" kan inbrengen.

 

 

update 13.11.2015: we hebben op vrijdag de 13de een speler betrapt, hij was wel zo slim om het bronwater (2L) van de colruyt te ruilen voor  bronwater (2L) van de carrefour...

 Maar toch... We zullen echter (om hem de eeuwige schande te besparen) dan ook enkel een toespeling op zijn initialen maken:  "R I P".

Hopelijk is het fenomeen om eigen vuilnis niet op te ruimen ook ineens "R I P"

Voor diegenen die het dus nog niet begrepen hadden : gelieve uw eigen flessen ea zaken altijd ZELF op te ruimen, ook al is het geen bronwater (2L) Louise van de Colruyt.. anders mogen de ploegen die om 22.00 uur spelen dit steeds doen..