verkeersboetes (110 euro)

Onlangs hebben enkele leden weer een verkeersboete ontvangen voor verkeerd parkeren in de Ullenhofstraat. Er woont daar iemand die regelmatig politie belt bij foutparkeren. 

Verkeerd parkeren is een overtreding van de tweede graad. De straffen voor een overtreding van tweede graad is een voorstel onmiddellijke inning van 110 euro. Bij niet betalen kan de zaak geseponeerd worden ofwel krijgt u van het Parket een voorstel tot minnelijke schikking van 120. Wanneer het voorstel minnelijke schikking ook niet betaald wordt komt de zaak voor de politierechtbank waar veroordelingen van € 120 tot € 1500 mogelijk zijn. 
 
Rijverbod is bij de politierechtbank uiteraard ook mogelijk
Jonge bestuurders krijgen sowieso een rijverbod en moeten opnieuw een theoretisch of praktisch examen doen bij drie overtredingen in één jaar.
Krijgt u voor de tweede keer binnen de drie jaar een parkeerboete? Dan verdubbelen de boetebedragen.
 
Houd er rekening mee dat als u door de politierechter tot een geldboete wordt veroordeeld, deze boete moet vermenigvuldigd worden met de opdeciemen (momenteel x6).
 
Momenteel vallen parkeerboetes in Antwerpen sedert kort onder de GAS wetgeving. (https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-090314/2064-art1-4):
§ 2. Zijn overtredingen van de tweede categorie, bestraft met een administratieve geldboete of een onmiddellijke betaling van 110 euro:

-verkeerd parkeren op de trottoirs en, binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, behoudens plaatselijke reglementering;

Op de trottoirs parkeren is nu een zogenaamde "gemengde inbreuk" geworden  (GAS én Politierechtbank) - In principe eerst krijgt u eerst een voorstel van de gemeetelijk sanctionerende ambtenaar maar dit kan bij niet betaling nog steeds naar de Politierechtbank gaan. Ook kan de Politierechtbank de zaak naar zich toetrekken.
 
Als de bestemmeling van het proces-verbaal de sanctionerede GAS-ambtenaar van de Stad Antwerpen betreft staat deze in voor het voorstel tot betaling en de inning van de boete. Er is dan bij niet betaling mogelijk geen 2de voorstel tot betaling uitgaande het parket daar de kans bestaat dat de Stad een deurwaarder inschakelt.
 
Parkeer dus nooit met 2 of 4 wielen op het trottoir en rij desnoods naar de dichtsbijzijnde parking.
 
Hieronder staat een kaartje waarop de 2 dichtsbijzijnde parkings staan: (Colruyt en de parking in de Stella Marisstraat). De parking van de Colruyt is (hoewel vele leden denken van niet) trouwens beduidend minder ver in wandelafstand (350 meter) dan die van de Stella Marisstraat (450-500 meter) indien u langs het voetgangersstraatje (aangegeven met groene kleur) de Ullenhofstraat inwandelt. (u kan het zelf nameten in google maps - rechtsklikken en "afstand meten" selecteren & voor de slimmerikken : meet niet in vogelvlucht maar hoe u zelf zou wandelen :-)

 

Er dient wel te worden gezegd dat de parking van de Colruyt in principe is voorbehouden voor eigen klanten - daar parkeren is dus op eigen risico.

 

Deze maand starten normaal gezien ook de verbouwingswerken aan het "kasteeltje" - is ook de reden dat de concierge er niet meer woont en de poort niet meer "open" staat. U kan deze renovatie hier volgen. Spijtig genoeg staat er nooit in de plannen vermeld hoe de "parking" er uit zal zien...  

Het enige wat vermeld staat is "visie op de niet-bebouwde ruimte": 

"Visie op de niet-bebouwde ruimte:

De vijver en het park zijn essentiële delen van de school. Er wordt aan de instandhouding gewerkt:o.a. zoeken naar ecologische manieren om de vijver leefbaar te houden, aanplanten van nieuwe bomen, woekersoorten (vlier) bestrijden…
De niet-bebouwde ruimten kunnen verdeeld worden in verschillende soorten: speelplaatsen (verhard), sportterreinen, speelweide, natuurzone (rond de vijver). Elk gebied heeft zijn belang en wordt als dusdanig ook in stand gehouden
Visie op mobiliteit en toegankelijkheid
We willen het kasteel geheel toegankelijk maken voor mindervaliden en dit zowel voor het schools gebruik als voor het naschools gebruik.
Alle gedeelten van het gebouw die na de schooluren kunnen worden gebruikt door derden moeten van het meer schooleigen deel van het gebouw kunnen worden afgesloten, zodat niet telkens het gehele gebouw moet worden opengesteld en van  bewaking worden voorzien."

"Men zegt" dat er na de renovatie parkeerplaatsen zullen zijn aan de sporthal (links en rechts naast de "oprit") maar "eerst zien en dan geloven" zeker?

Diegenen die meer weten: reageer hieronder via "facebook commentaar"