Forfaits

Forfaits dienen ten laatste op woensdag voor de wedstrijd doorgegeven worden op  info@zvgroenendaal.be   of info@minivoetbal-groenendaal.be (datum op de mail geldt als bewijs) - bij laattijdige forfait (dus alles na woensdag 24.00 uur) dient de ploeg die laattijdig forfait geeft in totaal 20 euro te storten in de clubkas.